Նոբել Առուստամյան

Պաշտոնը՝ Տնօրենների խորհրդի անդամ։